Blog

Son haberler ve makaleleri burada bulabilirsiniz

Ekip planlama kuralları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenir. Tüm havayolları uçuş personelinin görev ve dinlenme süreleri konusunda bu kurallara uymakla yükümlüdür. Zaman tanımları, 1 gün (Birbirini takip eden 24 saat), 1 hafta (Birbirini takip eden 7 gün), 1 ay (Birbirini takip eden 30 gün), 3 ay (Birbirini takip eden 90 gün) ve 1 yıl (Bir takvim yılı) olarak esas alınır. Bu süreler içinde personelin azami görev ve asgari dinlenme süreleri, verilmesi gereken boş günler kurallarla sınırlandırılmıştır. 

 Bkz Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile, Uygulama Esasları Talimatı (SHT 6A – 50)